itordinace technikPostup realizace zasíťování zubařské ordinace

  1. Osobně, po telefonu nebo emailem s klientem zjistíme aktuální stav IT v ordinaci a jakou představu o novém IT by si představoval
  2. Z technické dokumentace výrobce zdravotnických přístrojů zjistíme doporučenou konfiguraci sítě a obslužného hardwaru.
  3. Provedeme studii rozložení ordinace a návrh nového zasíťování. Navrhneme konfiguraci počítačů, serverů a dalšího hardwaru nutných pro provoz ordinace.
  4. Odsouhlasení nabídky, stanovení termínu, zvolení způsobu spolupráce a servisu
  5. Vlastní realizace

 

Předání díla

  1. Klient obdrží veškerou dokumentaci k použitým přístrojům a kopie záručních listů
  2. Klient bude proškolen na přístrojích, které to vyžadují
  3. Klient obdrží veškeré kontakty na servis a v případě potřeby na administrátora diskového pole a serverů

 

Neprovádíme samotné připojení lékařských přístrojů, pouze realizujeme kompletní zázemí pro připojení. Nastavení a připojení lékařských přístrojů provede servisní tým výrobce nebo distributora, kteří mají certifikaci pro použité přístroje.